Garantie

Garantie afleverpakket: € 795,- **

Hiervoor wordt de auto geleverd op basis van:

Complete poetsbeurt en reinigen van in- en exterieur
Onderhoudsbeurt met vervanging van filters, olie en bougies
Inclusief 3 maanden garantie
Inclusief een nieuwe APK
Het voertuig ten naam stellen

* Occasions

welke worden verkocht onder condities van onderhoudspakket of het standaardpakket is op basis van een scherpe meeneemprijs, zonder garantie en bedoeld voor kopers die zaken als service en garantie in eigen beheer willen houden.

**Garantie voorwaarden

Drie maanden algehele garantie op het voertuig uitgezonderd zijn de onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn en de eventuele pechhulp.

Garantie

Indien u heeft gekozen voor het garantie afleverpakket wordt dit door ons altijd schriftelijk vermeld op de voorzijde van uw aankoop factuur.

Garantietermijn

Wij hanteren indien overeengekomen een maximale termijn van 3 maanden, ingaande datum van aflevering/factuurdatum.

Garantie aanmelden

Indien u een eventuele garantie claim heeft die onder garantie valt, dient u dit ons per direct per telefoon of e-mail te melden zodat wij in de gelegenheid zijn om met u een afspraak te maken. Voor pakket 3 geldt niet ouder dan 10 jaar.

Garantie reparatie

Wij repareren in eigen beheer en uitsluitend na schriftelijk toestemming van ons elders. *Alle reparaties die men zonder schriftelijke toestemming door ons elders al heeft laten uitvoeren zijn ten aller tijden uitgesloten van garantie, en geheel voor eigen rekening van de geregistreerde eigenaar/houder van het voertuig en worden niet door ons vergoed. Distributieriem vervangen is altijd optioneel. Voor meer informatie over garantie :